Shutdown Windows 2003
SHUTDOWN /s /d P:2:17

Restart Windows 2003
SHUTDOWN /r /d P:2:17